Verwerking persoonlijke gegevens

Twinq gaat serieus om met de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Welke informatie wij van je verwerken en hoe wij deze verwerken is afhankelijk van de doelgroep.
Dit kan informatie zijn van jou als klant, maar ook van jouw leveranciers en medewerkers. Ook als je een cursus van Twinq volgt of nog geen klant bent, maar wel contact met ons hebt opgenomen, worden er gegevens van jou bij ons verwerkt. Twinq neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. We verwerken je gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en
regelgeving. In het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet.

ISO certificering

Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die aan Twinq verstrekt worden te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Twinq is ISO 27001 gecertificeerd en onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens. Twinq heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking per doelgroep

Hoe we deze gegevens per doelgroep verwerken leggen we graag uit door middel van onderstaande betrokkeneninformatie.

Medewerkers en klanten

Leveranciers, opdrachtnemers en hun medewerkers

Betrokkeneninformatie medewerkers van Twinq

Betrokkeneninformatie medewerkers van prospect

Betrokkeneninformatie sollicitanten

Cursusdeelnemers