Inzicht en efficiëntie met Mareon VvE

Veel vastgoedbeheerders en woningcorporaties hebben bezit dat in een VvE is opgenomen, bijvoorbeeld omdat er een of meerdere appartementen uit een complex zijn verkocht aan derden. Als er zoals in deze situatie appartementen zowel verkocht als verhuurd zijn, komt het natuurlijk voor dat huurders een reparatieverzoek indienen, waarvan de uitvoering door de VvE moet worden gedaan en betaald. De praktijk leert echter dat het niet altijd makkelijk is om hier de juiste keuze te maken bij het bepalen wie het onderhoud moet uitvoeren. Daarnaast kost het ook nog extra tijd om de melding door te geven aan de VvE beheerder.

Mareon VvE lost dit probleem op. In combinatie met de juiste inrichting van Tobias / REMS worden de reparatieverzoeken, die voor de VvE zijn herkend, ook direct als melding doorgezet naar de VvE Software van Twinq. De voortgang van het reparatieverzoek wordt direct weer vanuit de VvE Software in Tobias /REMS bekend gemaakt.

Dit betekent: geen reparatieverzoeken meer die per ongeluk op rekening van de verhuurder worden opgelost, direct inzicht in de voortgang, geen onnodige tijdverspilling voor de medewerkers die contact moeten opnemen met de VvE beheerder, geen huurders meer doorverwijzen naar de VvE beheerder en een efficiënt proces bij de VvE beheerder.

Om te beginnen moeten er aanpassingen in de inrichting gedaan worden waardoor in Tobias /REMS bekend is welke VvE’s er zijn. De VvE’s worden vervolgens gekoppeld aan het bezit. Belangrijk hierbij is dat bij elke VvE een GLN-nummer wordt geregistreerd. Dit is het unieke nummer waarmee aan de VvE-beheerder kenbaar wordt gemaakt over welke VvE een reparatieverzoek gaat. De VvE-beheerders worden ook geregistreerd als leverancier, uiteraard met een aparte categorie. Tenslotte wordt de beslisboom aangepast, zodat deze ook naar een VvE kan verwijzen.

Proces bij een nieuw reparatieverzoek

Als er een nieuw reparatieverzoek binnenkomt, wordt deze net als nu geregistreerd. Echter wordt nu op de achtergrond, met behulp van de beslisboom en de nieuwe inrichting, gecontroleerd of het object waarop het reparatieverzoek van toepassing is bij een VvE hoort en of het defect ook voor rekening van de VvE is. Als dit bij beide het geval is, ontstaat er nu een nieuwe gegevensstroom. De melding die zojuist binnengekomen is wordt door Tobias /REMS direct aangeleverd bij Mareon VvE. Aan de hand van het meegestuurde GLN-nummer weet Mareon waar de melding moet worden afgeleverd en daar zal de melding worden geregistreerd als een reparatieverzoek. De VvE beheerder heeft de melding al in zijn systeem staan en kan deze verder bewerken conform de werkwijze van de VvE.

Alle voordelen op een rij

  • VvE melding: Indien huurders een reparatieverzoek indienen waarvan de uitvoering door de VvE moet worden ‘gedaan’ en betaald.
  • Kwaliteit / kosten op juiste plek: Geen reparatieverzoeken meer die per ongeluk op rekening van de verhuurder worden opgelost.
  • Single-point of contact / tijd: Reparatieverzoeken direct doorgeven aan de VvE’s, geen onnodige tijdverspilling voor de medewerkers die contact moeten opnemen met de VvE-beheerder.
  • Efficiëntie: Efficiënt proces bij de VvE beheerder. Leverancier ontvangt en handelt opdracht digitaal af.
  • Statusinzicht: Inzicht in de voortgang van het reparatieverzoek bij corporatie (verhuurder) en melder (huurder).

 

Tobias 2012 en 365
Beschikbaar voor Tobias 2012 en 365, REMS.

Kijk voor meer informatie op de website van Mareon.

Onze collega's Rob en Bjorn vertellen je hier graag meer over.