Nieuw modelreglement

Onlangs is er een nieuw modelreglement aangenomen. “Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten kleine verenigingen van eigenaars 2021.” Uiteraard hebben we dit nieuwe modelreglement opgenomen in onze software.

Het modelreglement is geschreven voor kleine VvE’s. Het modelreglement is in het leven geroepen omdat is gebleken dat de bestaande modelreglementen moeilijk toe te passen zijn voor kleine VvE’s.

In het nieuwe modelreglement zijn een aantal regelingen opgenomen die voor de kleine VvE’s zaken kunnen vergemakkelijken. Zo mag een jaarrekening met algemene stemmen worden goedgekeurd en is een controle door een kascommissie of accountant niet verplicht. Kleine VvE’s hebben vaak geen twee kascommissieleden, waardoor met het nieuwe modelreglement het goedkeuren van de jaarrekening wordt vergemakkelijkt.

Besluiten nemen

Een ander belangrijk punt wat is vergemakkelijkt, is het nemen van besluiten.
Er wordt geen gekwalificeerde meerderheid meer geëist en alle besluiten kunnen worden genomen met een gewone meerderheid. In de praktijk blijkt namelijk dat een gekwalificeerde meerderheid behalen vaak niet mogelijk is in een kleine VvE en eenzelfde uitkomst zal hebben als een gewone meerderheid.

Gemeenschappelijke delen

Het uitgangspunt betreft de privé en gemeenschappelijke gedeelten, is dat alles wat niet privé is, gemeenschappelijk is. Er wordt, in tegenstelling tot overige modelreglementen, een opsomming gemaakt van de wat niet gemeenschappelijk is. Dit heeft als voordeel dat er minder gemeenschappelijk zal zijn en er dus minder besluiten genomen hoeven te worden door de VvE.

Door dit nieuwe modelreglement zullen voor de kleine VvE’s veel zaken vergemakkelijkt worden en zullen zij minder tegen zaken aanlopen die enkel voor grote VvE’s praktisch zijn.

Beheerders gespecialiseerd in het beheer van kleine VvE’s

Er zijn steeds meer VvE Beheerders die gespecialiseerde diensten(pakketten) aanbieden voor kleine VvE’s. Een goede ontwikkeling. Ben je ook op zoek naar een beheerder die gespecialiseerd is in het beheren van kleine VvE’s? Neem dan contact op met onze afdeling Verkoop via verkoop@twinq.nl of  0 162 470 555 (keuze 3). Onze collega Frans van Berlo brengt je graag in contact met een beheerder die je kan helpen!

Kijk voor meer informatie en voor het nieuwe modelreglement op de website van VvE Belang.