ISO 27001 certificering voor databeveiliging

Wat is ISO?

ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission) vormen tezamen een stelsel dat gespecialiseerd is in wereldwijde normalisatie.

Waarom ISO?

De ISO/IEC 27001 Norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren,
bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Het invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is voor een organisatie een strategische beslissing.

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen, en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd.
Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is met de procedures van de organisatie en met de algehele managementstructuur, en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen bij het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen.

Voldoende reden dus voor Twinq om gecertificeerd te willen zijn.


Voor meer informatie:
http://www.iso.org

×