ISAE 3402 een betrouwbaarheidsverklaring voor dienstverlenende organisaties

Wat is ISAE3402?

Organisaties besteden processen, die niet tot hun kernactiviteiten behoren, uit aan service organisaties.  Deze serviceorganisatie kunnen SaaS-providers zoals Twinq zijn maar ook vermogensbeheerders of bijvoorbeeld credit management organisaties zijn .Bij uitbesteding ontstaat de vraag hoe deze uitbesteding beheerst wordt; op welke wijze gaat de serviceorganisatie om met security? Wie heeft er toegang tot uw informatie? Zijn er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen?

Waarom ISAE3402 certificering voor Twinq?

Vanuit de wet zijn financiële instellingen verplicht om in het geval van outsourcing te kunnen aantonen dat processen beheerst worden. Deze financiële instellingen eisen derhalve een rapport waaruit dit blijkt van al hun leveranciers. Met de ISAE3402 certificering wordt voldaan aan de gestelde eisen.

De financiële instelling toont door middel van het ISAE3402 rapport aan dat alle uitbestede processen beheerst zijn. Op die manier kan Twinq als SAAS-provider onderdeel zijn van de keten van leveranciers.


voor informatie:
http://www.isae3402.nl/

×