De systemen van Twinq

De systemen van Twinq

Software As A Service

De software van Twinq wordt geleverd via het internet o.b.v. het principe van SAAS; Software As A Service. De klanten van Twinq gebruiken de software altijd via het internet.

Voordelen

  • lagere kosten
  • flexibiliteit
  • werken waar je wilt, thuis of op kantoor
  • geen zorgen over de automatisering van het bedrijfsproces
  • altijd de nieuwste versies van de software
  • alle gegevens zorgvuldig bewaard

Betrouwbaarheid

De computersystemen van Twinq zijn ondergebracht in twee high-end datacenters in Den Bosch en Eindhoven. Deze datacenters zijn mede geselecteerd op betrouwbaarheid en een uitstekende keuze voor het onderbrengen van de computersystemen van Twinq. 

Solide IT infrastructuur

De IT infrastructuur bij Twinq voldoet aan de hoogste eisen. De radertjes moeten optimaal draaien. Onderhoud, vervanging of uitbreiding ervan gebeurt in samenwerking met onze vaste leveranciers. Zij kennen de Twinq structuur en werkzaamheden en adviseren de juiste oplossingen.

 

Gaat je interesse verder dan wat je hier kunt vinden neem dan gerust contact met ons op!

×

Synergie

Synergie

Een team opstellen

Een goed team ontstaat door het opstellen van de juiste spelers. Voor elke positie zoek je naar de beste opties. De spelers die zich bewezen hebben of misschien wel de spelers die af durven te wijken van de gebaande paden en daarmee disruptive zijn binnen hun vakgebied.

De juiste partners koppelen

Twinq werkt graag samen met partners en koppelt deze waar mogelijk in het systeem.
Denk aan boekhoudkoppelingen met banken, een SMS functie en automatische enquête mogelijkheden.

Het inschakelen van partijen die hun dienstverlening hebben geoptimaliseerd en afgestemd op Twinq zorgt voor extra efficiëntie en kwaliteit, zoals deurwaarderskoppelingen en 24-uurs telefoonservices.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar de ketenpartners van Twinq en wil je weten wat de toegevoegde waarde is lees dan verder bij ketenpartners.
Ben je als bedrijf geïnteresseerd om opgesteld te worden, lees dan verder bij B2B.

×

Ketenpartners

Ketenpartners

De boekhoudkoppeling

Twinq heeft een boekhoudkoppeling met diverse banken. Met de boekhoudkoppeling verwerk je dagelijks volledig automatisch de bankmutaties van alle bankrekeningen in de verschillende VvE-administraties.

De incassodienstverleners koppeling

Met diverse incassodienstverleners heeft Twinq een automatische koppeling. Deze  koppeling zorgt voor de elektronische uitwisseling van het dossier en bijbehorende mutaties.

24/7 Bereikbaar

Door koppeling van de systemen zijn de 24-uurs diensten altijd op de hoogte van de actuele situatie van een VvE. Dit garandeert de beheerder dat er direct en adequaat gereageerd kan worden.

Het meerjarenonderhoudsplan

Een goed meerjarenonderhoudsplan is essentiëel voor het goed beheren van een VvE.Bouwkundige buro's inventariseren de onderhoudsbehoeften en stellen het meerjarenonderhoudsplan op voor de VvE. Twinq biedt de mogelijkheid deze plannen te importeren.

SMS dienst

Als VvE-beheerder kun je met een SMS-bericht snel en direct een bepaalde groep mensen informeren bijvoorbeeld als herinnering voor een vergadering of een acute storing.

Klant Tevredenheidsmetingen

De klanttevredenheid bij verschillende processen wordt volledig automatisch en onafhankelijk van elkaar gemeten. Een actie vastgelegd in Twinq is de aanleiding voor het versturen van een enquête. Bijvoorbeeld na het gereed melden van een reparatieverzoek of het versturen van notulen.

×

ISAE 3402

ISAE 3402 een betrouwbaarheidsverklaring voor dienstverlenende organisaties

Wat is ISAE3402?

Organisaties besteden processen, die niet tot hun kernactiviteiten behoren, uit aan service organisaties.  Deze serviceorganisatie kunnen SaaS-providers zoals Twinq zijn maar ook vermogensbeheerders of bijvoorbeeld credit management organisaties zijn .Bij uitbesteding ontstaat de vraag hoe deze uitbesteding beheerst wordt; op welke wijze gaat de serviceorganisatie om met security? Wie heeft er toegang tot uw informatie? Zijn er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen?

Waarom ISAE3402 certificering voor Twinq?

Vanuit de wet zijn financiële instellingen verplicht om in het geval van outsourcing te kunnen aantonen dat processen beheerst worden. Deze financiële instellingen eisen derhalve een rapport waaruit dit blijkt van al hun leveranciers. Met de ISAE3402 certificering wordt voldaan aan de gestelde eisen.

De financiële instelling toont door middel van het ISAE3402 rapport aan dat alle uitbestede processen beheerst zijn. Op die manier kan Twinq als SAAS-provider onderdeel zijn van de keten van leveranciers.


voor informatie:
http://www.isae3402.nl/

×

ISO 27001

ISO 27001 certificering voor databeveiliging

Wat is ISO?

ISO (International Organization for Standardization) en IEC (International Electrotechnical Commission) vormen tezamen een stelsel dat gespecialiseerd is in wereldwijde normalisatie.

Waarom ISO?

De ISO/IEC 27001 Norm is opgesteld om te voorzien in eisen voor het vaststellen, implementeren,
bijhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging.
Het invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging is voor een organisatie een strategische beslissing.

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging beschermt de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van informatie door een risicobeheerproces toe te passen, en geeft belanghebbenden het vertrouwen dat risico’s adequaat worden beheerd.
Het is belangrijk dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging deel uitmaakt van en geïntegreerd is met de procedures van de organisatie en met de algehele managementstructuur, en dat informatiebeveiliging in aanmerking wordt genomen bij het ontwerpen van processen, informatiesystemen en beheersmaatregelen.

Voldoende reden dus voor Twinq om gecertificeerd te willen zijn.


Voor meer informatie:
http://www.iso.org

×