994A9051.jpg

Administratief beheer

Als VvE beheerder heb je te maken met uitgebreid administratief beheer. Van het verwerken van eigendomsoverdrachten tot het behandelen van overlastzaken. En van de VvE bijdrage innen tot het vergaderen. Twinq helpt je hierbij met de volgende onderdelen: 

 • Effectief kunnen communiceren met alle bewoners
 • Automatisch prolongeren en factureren van de VvE bijdragen
 • Vergaderen met digitaal stemmen en een geautomatiseerde presentatie
994A8186-Color.jpg

Technisch beheer

Als VvE beheerder weet je dat gebouwenbeheer van groot belang is voor de bewoners van het gebouw. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. De belangrijkste taak van een VvE is het in stand houden van het gebouw. Als VvE beheerder speel je hier een belangrijke rol in. Twinq helpt je hierbij met de volgende onderdelen:

 • Efficiënt contractenbeheer waarbij alle contracten inzichtelijk zijn en gekoppeld zijn aan het proces rondom dagelijks onderhoud en het verwerken van facturen
 • Registreren van verzoeken van bewoners en direct opdrachten verstrekken op basis van voorkeursleveranciers
 • Het opstellen, bijstellen en publiceren van de meerjaren onderhoudsplanning
994A8097-Color.jpg

Financieel beheer

Als VvE beheerder is het belangrijk om grip te hebben op de financiële administratie van alle VvE’s. Twinq helpt je hierbij met de volgende onderdelen:

 • De volledige administratie voor alle eigenaren inzichtelijk middels het VvE Portaal
 • Elektronische verwerking en automatische herkenning van bankafschriften
 • Overzichtelijk debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Geautomatiseerde debiteurenbewaking
 • Verwerking digitale inkoopfacturen middels een workflow
994A8604.jpg

Relatiebeheer

Als VvE beheerder staat je omgeving centraal. De relatie met de eigenaren, huurders, maar ook met je leveranciers is erg belangrijk. Je wil al je relaties effectief, overzichtelijk en efficiënt kunnen beheren. Vanuit één centrale plek kun je al de relevante gegevens bewerken, inzien of oproepen.

Twinq helpt je hierbij met de volgende onderdelen:

 • Alle relaties in één overzicht bij elkaar. Van eigenaar, huurder, leverancier tot deurwaarder
 • Voor elke relatie een eigen dossier met alle correspondentie, facturen en betalingen
 • Direct vanuit de relatie een melding maken en opdrachten uitzetten

Software insights

Gemakkelijk in gebruik

Intuïtieve user interface

Wij kennen het vakgebied van de VvE beheerder. De VvE software sluit hier perfect op aan. Het systeem helpt de gebruiker, dankzij onze intuïtieve User interface, om alle stappen in het dagelijkste proces eenvoudig uit te voeren. Wanneer je het systeem aanleert hoe jij het proces wil laten verlopen, dan wordt VvE beheer pas echt leuk.

Overzichtelijk en transparant

Krachtige workflow

De VvE beheerder moet voortdurend oog hebben voor de processen van alle VvE’s waar hij verantwoordelijk voor is. Twinq helpt de VvE beheerder hierbij met bijpassende workflows in de VvE software.

Deze workflows helpen om overzicht te houden over processen die enkele weken duren of waar veel mensen bij betrokken zijn. Denk hierbij aan het verwerken en betalen van facturen, het afhandelen van storingen of het organiseren en afhandelen van vergaderingen.

Digitaal vergaderen

Snel tot besluiten komen

Digitaal vergaderen verlaagt de drempel om deel te nemen aan een vergadering. Jong, oud, online, offline, ieder kan op zijn manier deelnemen. Ook stemmen is heel eenvoudig. Twinq is de uitvinder van digitaal stemmen binnen de VvE. De VvE software voldoet aan alle eisen die de wet hieraan stelt. Ideaal om snel tot besluiten te komen. En dat is in het belang van iedereen: beheerders en bewoners.

Efficiënt samenwerken met leveranciers

Automatische koppelingen

Als VvE beheerder communiceer je heel wat af. Zeker in de samenwerking met alle leveranciers die door de VvE beheerder worden ingezet om zaken voor de VvE uit te voeren. Schoonmaakbedrijven, onderhoudsleveranciers, banken, deurwaarders… noem maar op.

Twinq heeft binnen de VvE software automatische koppelingen met veel van deze leveranciers. Hierdoor wordt als het ware het proces van de VvE beheerder gekoppeld aan dat van de leverancier. Zo houdt iedereen elkaar voortdurend op de hoogte.

Koppelingen en ketenpartners

Samenwerking zorgt voor een fijnere omgeving voor beheerders om te werken en voor bewoners om in te leven. Met deze partijen zijn wij een samenwerking aangegaan zodat jij nog efficiënter kunt werken. 

Wat klanten zeggen over Twinq

Logo VvE Metea versie 2.png

VvE Metea

Nadine Reniers

"VvE Metea bespaart door het werken met Twinq tijd, zorgen en kosten. Wij willen een betrouwbare en klantgerichte organisatie zijn die kwaliteit levert. De software van Twinq sluit daar perfect op aan en geeft ons de tools om die kwaliteit ook te borgen.
VvE Metea staat voor innovatief VvE-beheer, mede door de doorontwikkelingen in Twinq kunnen we onze dienstverlening steeds verder verbeteren en uitbreiden."

Logo Winter VvE.jpg

Winter VvE groep

André de Winter

"In 2017 hebben wij de overstap gemaakt naar Twinq. Een vanzelfsprekende stap om hiermee onze online dienstverlening te verbeteren en een nog betere aansluiting te vinden met onze klanten. Twinq heeft ervoor gezorgd dat de gewenste verbetering in onze dienstverlening is doorgevoerd door ons goed te begeleiden en te voorzien van praktijkgerichte adviezen. Inmiddels maken wij intensief gebruik van alle mogelijkheden die de Twinq VvE beheer software biedt zoals het digitaal stemmen, het CRM, de informatieverstrekkende logboeken en het schade en offerteproces." 

Logo Pilaster zwart.png

Pilaster VvE Beheer

Vincent Ramaekers

"Als beheerder wil je dat de administratie zo min mogelijk tijd kost, zodat je meer tijd hebt voor je klant. Mede dankzij de software van Twinq konden wij qua omvang ruim verdubbelen, maar kost de financiële administratie geen extra tijd. Twinq helpt ons onze bedrijfsprocessen verder te kunnen stroomlijnen waardoor we efficiënter kunnen werken."

wijsamen.jpeg

VvE Beheer WijSamen

WijSamen

"Toen wij jaren geleden als klein bedrijfje begonnen hebben we meerdere softwareprogramma's uitgeprobeerd om onze VvE-portefeuille mee te beheren. Op alle vlakken stak Twinq met kop en schouders boven de competitie uit en was voor ons de keuze snel gemaakt. Dankzij Twinq hebben we onze portefeuille weten uit te breiden naar enkele honderden VvE’s met tevreden appartementseigenaren. Wij hebben geen moment spijt gehad van onze keuze!"

Logo ProFinance.jpg

ProFinance VvE support

Rebecca Kraaijeveld

"Met het verzorgen van VvE administraties, uitsluitend voor de VvE Professional is het voor ProFinance VvE support een logische keuze om zich vergaand te specialiseren in Twinq. Veel VvE beheerkantoren beheren hun VvE’s in Twinq en met onze specialisatie kunnen wij hen net dat stukje verder helpen. Wij richten de financiële en de vergaderprocessen voor de VvE Professional zo in dat de samenwerking met ProFinance vanzelfsprekend verloopt en de VvE Professional de regie heeft. Twinq is met recht de slimme software voor VvE’s en VvE beheerders."